Věra Váchová (dříve Stádníková)

TVOŘÍME ZDRAVÍ


Hladověním ke zdraví a Urinoterapie dle MUDr. Vilmy Partykové (materiály k video rozhovoru na mém YouTube Tvoříme zdraví)

Předkládám materiály, ze kterých paní doktorka Vilma Partyková četla při našem video rozhovoru na začátku léta 2023 a přímo při natáčení mi je předala. Video najdete na mém YouTube kanálu Tvoříme zdraví pod názvem MUDr. Vilma Partyková o urinoterapii, hladovění a řešení potíží po očkování.

Jedná se o výňatky z knih paní doktorky „Hladovění pro zdraví“„Urinoterapie a nemoci“. A teď už přepsaný text z předaných dokumentů:

Hladověním ke zdraví

Další knihou bylo Hladovění pro zdraví, která od r. 1980 vyšla už v 8 rozšířených vydáních. Připomenu podstatné:

 • Hladovění je stav organizmu, kdy se energetické výdaje vůbec nedoplňují zvenčí a organizmus je nucen existovat na úkor svých vnitřních zásob.
 • Pokud dobrovolně nedoplňujeme energetické výdaje organizmu a naše tělo je nuceno žít na úkor vnitřních zásob, hovoříme o řízeném hladovění. Nepřijímá se žádná potrava, pije se jen voda, případně urina. Řízené hladovění je nejlepším prostředkem očisty a ozdravění organizmu.
 • Nejprve se spálí zásoby 400 g glykogenu a to během prvního až druhého dne. Počínaje čtvrtým dnem dochází v organizmu ke značným změnám. Naše tělo se začíná připravovat na zcela odlišný způsob výživy – na výživu endogenní – vnitřní ze svých zásob.
 • Při hladovění pracují všechny orgány efektivně na odstranění hlenů a usazenin.
 • Organizmus se zbavuje vody, kuchyňské soli, tuků, solí vápníku, starých a nemocných buněk, ohnisek infekce a sklerotických plátů, metabolitů léků, při delším hladovění i bílkovin.
 • Pokud bychom si mysleli, že malým soustem zmírníme hlad, zabráníme nastartování endogenní výživy, po delší době dojde k dytrofii z podvýživy.
 • Bezpečná hranice ztráty hmotnosti při hladovění je 20 –  25% a nesmí být překročena.
 • Délka hladovění je ovlivněna věkem. Staří lidé snášejí hladovku velmi dobře, hůře mladiství.
 • Hladovění má své kontraindikace: těhotenství po prvním měsíci a období kojení, tuberkulóza, kachexie, těžké stavy spojené s imobilitou, nespolupracující pacienti.
 • Důležitou součástí hladovění je psychická příprava a námi samými předem stanovená délka hladovění. Když nám chybí zkušenosti a chceme hladovět delší dobu, mě by nás vést osoba znalá úskalí hladovění.

Poznatky o alternativní léčbě jsem získala při svém pobytu v Moskvě, kde jsem pracovala v letech 1987 – 1992 jako vedoucí lékařka polikliniky československého velvyslanectví.

V Moskvě bylo dost knih a překladů, ze kterých jsem mohla čerpat, zatímco v našich knihovnách, ani lékařských, se takový materiál vůbec nevyskytoval. V SSSR byly od osmdesátých let minulého století věhlasné kliniky zabývající se léčebným hladověním.

Nejznámější byla moskevská 68. klinika Prof. J. Nikolajeva. Nikolajev byl psychiatr a léčil schizofrenii a jiné nemoci hladověním s vynikající úspěšností 87%.

Z těžké infekční žloutenky vyléčil mně známou lékařku, přestože ji kolegové tehdy předvídali jen několik měsíců života.

Nahoře vidíte paní doktorku Vilmu Partykovou s lékařkou Ludmilou Orlovou. Bohužel fotka z materiálů je nekvalitní, ale s určitostí podle obrysů poznáváme paní doktorku Vilmu Partykovou.

S tou lékařkou, Ludmilou Orlovou, jsem se seznámila v březnu 2013 v Rostově na Donu, kde vede Centrum léčebného hladovění, které je vybavené i lůžkovou částí. Těší se vynikajícímu zdraví.

Vedle knih s tématy urinoterapie a hladovění jsem napsala „kuchařku“ Vaříme nemocným rakovinou a nejen pro ně, která od roku 2004 vyšla ve 3 vydáních. Roku 2018 vyšla moje poslední kniha Chci se narodit zdravý a zdravým zůstat. V knize uvádím, jak přivést na svět zdravé dítě, dbát o sebe, abychom zůstali zdravými po celý život.

S paní MUDr. Vilmou Partykovou na její přednášce o hladovění a urinoterapii v září 2020.

Příklady vyléčení těžkých nemocí hladověním

Léčebné hladovění jsem používala u zhoubných a chronických onemocnění pacientů, řadě nemocných jsem zachránila a prodloužila život. Nemálo je těch, kteří se zbavili nemocí, a pro mnohé se život se zastaralou chronickou nemocí stal snesitelným.

Uvedu namátkou pár kauz, kde se hladověním, nebo v kombinaci s urinoterapií, podařilo život zachránit nebo prodloužit.

Rakovina tlustého střeva

Postarší muž ze Zlína s rakovinou tlustého střeva, kterého z nemocnice poslali domů zemřít, si prodloužil plnohodnotný život po 40denní hladovce.

Akutní selhání ledvin

37 letý inženýr ze Slovenska byl hospitalizován na urologickém oddělení pro akutní selhání ledvin. Objevil moji knihu Hladovění pro zdraví, hladověl podle ní bez mé pomoci. Po 20denní hladovce se vyléčil. Když se představil na urologii jako zdravý, nezajímalo lékaře, jak toho dosáhl. Pak si založil obchod s bio potravinami.

Grawitzův zhoubný nádor

Letec ze Stříbra, který trpěl Grawitzovým, velmi zhoubným nádorem rychle metastázujícím a krvácením v moči, postoupil držel dvě 40denní hladovky, kdy se po nějaké době opět objevila hematurie. Doporučila jsem odstranění nemocné ledviny. I přesto, že tento typ rakoviny rád metastázuje, hladovky metastáze zabránily. Pacient po odstranění ledviny žije, stará se o stromy na letišti a pěstuje včely.

Těžký diabetes

Vedla jsem také hladovkou těžkého diabetika, který si píchal 90 jednotek inzulínu denně. Kvůli cukrovce musel přerušit po 2. ročníku medicínu. Pracoval jako laborant, takže si mohl denně kontrolovat glykémii. Proto jsem s hladovkou souhlasila a vedla po 26 dnů. Po hladovce se dávky inzulínu snížily na 40 jednotek. Poté byl na kontrole u diabetologa. Řekl mu, že výsledky jsou mnohem lepší, ale nezajímal se o to, jak toho pacient dosáhl.

Primární cirhóza jater

Nemocnou z Ostravy, kterou jsem vedla nejdelší hladovkou během praxe, byla 37letá středoškolská profesorka trpící primární cirhózou, jejíž příčina byla neznámá. Moje první setkání s nemocnou bylo pro mne dost šokující. Játra byla obrovská (připomínala mi 7měsíční graviditu), pacientka měla již jícnové krvácející varixy. Její osobní situace byla zlá, byla rozvedená a měla 16letého syna, který na druhou návštěvu při mé přednášce přišel se svojí matkou.

Pacientce jsem řekla, že hladovka bude trvat 40 dnů. I když jsem nebyla přesvědčená, že bude schopna hladovku absolvovat, šli jsme do toho. Po 40 dnech mi sama navrhla, že si hladovku prodlouží o 8 dnů. Vydržela 48 dnů a já jsem přesvědčená, že měla pevnou vůli kvůli synovi. Po 3 měsících začaly jícnové varixy znovu krvácet, ale krvácení nebylo masivní. Po týdnu upadla do bezvědomí, lékařka v nemocnici prohlásila, že orgány a mozek jsou mrtvé, pacientka se třetího dne probrala a komunikovala. Orgány ani mozek nebyly poškozené.

Protože jsem před lety na První lékařské fakultě Univerzity Karlovy pracovala na jaterním oddělení, věděla jsem, co pacientku čeká. Doporučila jsem jí, aby požádala o hospitalizaci na chirurgii, kde jí udělali porto-kavální bypass (spojnici mezi jaterní tepnou a dolní dutou žilou). Tím se ulevilo přetlaku v játrech a snížila se krvácivost varixů. Pacientka byla doporučena na transplantaci jater a žije. Napsala mi, že syn dostudovává práva.

Pacientů bylo nepoměrně více, toto byly ty zajímavější případy.

Urina

Urina, jako prevence degenerativních a akutních onemocnění, zabrání zbytečnému užívání léků, které mají značné vedlejší účinky. Pravidelné užívání uriny zlepšuje sluch, zrak, při pravidelném proplachování dutiny ústní se prodlouží živostnost zubů.

Vše podstatné o urině je v mých knihách Urinoterapie a nemociPraktická urinoterapie a mnohé informace jsou na stránkách www.urinotrapie.eu

 • Urina je ultrafiltrát krevní plasmy. Co před nedávnem kolovalo v našich žilách jako krev, proměnily ledviny na solný roztok. Léčebné účinky uriny vyplývají z jejích fyzikálních a chemických vlastností.
 • Urina, zejména první ranní, obsahuje spoustu hormonů a působí kyselým pH na posílení imunitního systému, urychluje hojení ran a defektů uvnitř organizmu a tím, že rozpouští nekrotické části a ž na zdravou tkáň, odstraňuje otoky.
 • Má účinky antibakteriální, protivirové, protinádorové a protiplísňové.
 • Urina obsahuje 95 – 98% vody, a to v podobě kapalných krystalů jako má led, zatímco normální voda má chaoticky uspořádané molekuly. Aby organizmus vodu z potravy vstřebal, musí ji, za použití vlastní energie, do kapalných krystalů přetvořit.
 • Strukturovaná voda v urině je schopna přijímat a předávat informace, protože prochází buněčnými membránou každé buňky, získává informace a dění v každé buňce – defektech, nemocech a vybízí imunitní systém k zásahu.
 • Po vypití uriny, ve které je zakódovaná nemoc, tato patologie najde zdroj nemoci a na principu interference – vzájemného ovlivňování – likviduje se zdroj nemoci. Tento efekt je základem homeopatického principu „léčit podobné podobným.“
 • Urinu tvoří dusíkaté i jiné organické a anorganické látky, prvky, minerály, soli, mikroelementy neboli stopové prvky, biologicky aktivní látky, kyselina močová, močovina, aminokyseliny, bílkoviny, vitamíny, hormony, enzymy, látky produkované ledvinami. Urina obsahuje zhruba 200 zatím známých látek.
 • Močovina (urea) snadno difunduje přes buněčné membrány, ničí viry a virům podobné bakterie v buňkách, kam se chemické preparáty nedostanou. Urea se hojně používá v očním lékařství, úrazové chirurgii, akutní medicíně při ošetření hnisavých ran, na odvodňování organismu a snížení tlaku krve.
 • Je to nejkvalitnější kosmetikum: urea stahuje do buněk vodu a tím buňky napíná.
 • Urina má menší povrchové napětí (64-69 din/cm2) než voda (78,2 din/cm2), což jí umožňuje lépe rozpouštět různé usazeniny a brání tvorbě krevních sraženin, prohlubuje se čištění organizmu.
 • Rozšiřuje cévy (působí jako Nitroglycerin) a tím zlepšuje zásobení krve kyslíkem a živinami.
 • Obsahuje biogenní stimulátory v nichž je nahromaděná energie působící pozitivně na celý organizmus. Zkoncentrovaná je v odpařené urině sloužící k masážím, obkladům a kataplazmám.
 • Metabolity uriny, urea, aminokyseliny, vitamíny, hormony, enzymy jsou budiči a regulátory životních procesů.

V roce 1997 vyšla moje první kniha Urinoterapie očima lékaře, která vyvolala v Čechách a na Slovensku naprosto neočekávaný zájem o tuto léčebnou metodu. Lékaři a nápomocní redaktoři se marně snažili urinoterapii zoškvilit a zesměšnit. Následovala ji r. 1999 Urinoterapie a nemoci, která doteď vyšla ve 4 doplněných vydáních.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
Věra Váchová Stádníková
Jsem průvodkyně k radosti duše a zdraví těla. Miluju jógu, zdravě chutné jídlo, meditaci a půst. Učím lidi, jak skrze tyto věci jít k sebepoznání, vytvářet harmonii a žít šťastnější život. Více o mně si přečtěte zde >> Jsem autorkou e-booku Blahodárný půst a jeho 9 zázračných účinků, který si můžete stáhnout tady >>
Komentáře