Věra Váchová (dříve Stádníková)

TVOŘÍME ZDRAVÍ


VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát:                     

Mgr. Věra Stádníková, IČ: 042054279

Mozolín 7, Koleč, 273 29

Telefon:                      +420 602 522 711

Email:                         vera@verastadnikova.cz

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto produktu(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

 

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):

 

 

Datum:

 

 

(*) Nehodící se škrtněte